Kurumsal Portallar

 • Sadece kurumun/şirketin içinde bulunan personellerin erişimine açıktır.
 • Formların ve belirlenen süreçlerin yürütüldüğü web sayfalarından oluşan lokal internet yapısıdır.

 

Kurumsal Portalların Bazı Özellikleri ve Avantajları:

Form ve Süreç Yönetimi: Şirkette basılı olarak kullanılan türlü form süreçleri, portal dijital ortama aktarılır. Bunun sonucunda kağıt üzerinde gerçekleşen bazı işlemlerin iletişim süresi hızlanırken aynı zamanda maliyetlerin düşmesi sağlanır. Kurumsal bilgiler kişilerin özelinden bağımsız kalır ve bilgilerin her koşulda kurumun arşivinde kalması sağlanır.

 

 

Navigasyon: Karışık halde bulunan bilgileri düzgün bir biçimde düzenleyebilmek için çeşitli gruplamalar yapmak ve bunları hiyerarşik bir düzende sunmak intranet yapısı oluştuktan sonra geçen sürede dağılmasını ve karmaşayı engeller. Kullanıcıların menüler ve içeriğe istedikleri zaman anında ulaşması, navigasyon kısmının kullanılabilir ve anlaşılır olması açısından önemli bir etkendir.

Uygulama ve ERP Entegrasyonu: Şirketin intranet üzerindeki süreçlerine ve uygulamalara tek noktadan erişimi hedefleyen kurumsal portal, kullanıcılara merkezi, bütünleşik ve performans açısından tutarlı bir ortam sağlamalıdır. Bu nedenle içerik yönetimi ve şirket içerisinde kullanılan ERP veya diğer uygulama entegrasyon imkanları büyük önem taşımaktadır. Portal üzerinden aranan ve erişilen bilgilerin tek bir arayüzden anında işlenebilmesi ve ilgili uygulamalar ile tutarlı olmasının sağlanması gerekmektedir.

Kaynak Tasarrufu: Portalın amacı ortak bir bilgiyi sunmak olduğu için aynı bilginin tekrar farklı kişiler tarafından girilmesine izin verilmez. Portal üzerinde etkin ve daha merkezi bir kontrol ortamı oluşturulur. Gereksiz kaynak tüketimi azaltılır; içerik yönetimi, ilgili bölümlere dağıtılır ve üretilen içerik anında istenilen kişilerin veya grupların hizmetine sunulur.

Güvenlik: Kurumsal portal üzerinde önemli olan diğer konulardan biri güvenliktir. Portal kendi kodu içeresinde belirli bir güvenlik mekanizması içermeli aynı zamanda da portal ile entegrasyon sağlayan uygulamalar için de güvenlik altyapısını korumalıdır.

Kişiselleştirme ve Özelleştirme: Portal, farklı kullanıcılara özel türlü kullanıcı gruplarına, belirli temalar çerçevesinde kişiselleştirilmiş ve kendine özel sayfa ve menü imkanları sunmaktadır.

  KAPSİS (Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi)

  Ambar Yönetimi: Sarf malzemelerinin ambara gelişi ve siparişlerde kullanıldıklarında sistem üzerinde güncellenmesi ve geçmişlerinin görülmesi

  Müşteri Yönetimi: Müşterileri Müşteri, Tedarikçi ve Fason Firma olarak ayrımlarının yapılarak sisteme yetkili kişiler ve farklı fabrikalar olarak kayıt edilmesi.

  Ürün planlama: Sistem üzerinde daha önceden olmayan ürünlerin gireceği operasyonların sıraları ve süreleri, Teknik Resim Bilgileri ile sisteme kaydetme ve bu ürünleri Siparişlerde kullanabilme.

  Sipariş Modülü: Kayıtlı olan ürünleri miktarlarını ve sarf malzemelerini kontrol ederek sisteme sipariş açılabilir ve bu siparişin ürünlerinin girdikleri operasyonlar süre ve sıra bilgileri sistem üzerinden raporlayabilme.

  Barkod ile Operasyon Takibi: Siparişlerin ürünleri her operasyonda barkod okutma ile izlenebilirlik sağlama

   

   

 

ANDON EKRANLAR

Duyuru Modülü

Resim Modülü

Video Modülü

Sisteme Eklenen Ekranlar için Duyuru, Resim ve Video ekleme ve bunları zamanlama.

Mes Modülü

Mes Sisteminden gelen verileri ekranlar için planlanan Tezgahların verilerinin Periyodik olarak Gösterilmesi.

Acil Durum Modülü

Acil durumlar için önceden belirlenen Görseller ile kolayca istenilen fabrika bölümünde acil durum Tetikleme