İngilizce'de 'Internet of Things' yani ''nesnelerin interneti'', insanların birçoğunu elle, fiziki olarak yaptıkları işleri elektronik ortama aktarmasıdır. Böylece hem insanlar farklı işlerle ilgilenebilir hem de verimlilik daha kolay kontrol edilebilir hale gelmektedir. IoT cihazlarının çoğu, insan müdahalesi olmadan görevlerini, ilgili bir diğer cihaz ile iletişim kurarak birbirlerinden aldıkları veriler ışığında gerçekleştirir.

Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. ARGEDE; otomotiv, yazılım ve internet, bilgisayar ve elektronik, sağlık ve ilaç endüstrilerine özen ve titizlikle çalışmaktadır.

Otomobil Mobility; Araçların nereden, ne zaman olduğu fark etmeksizin kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir. Araç bilgilerine, konumuna, hata durumuna anlık olarak ulaşabilme imkanı sunar.

Cihaz, mobil uygulama ve web bütünleşik sistemi ile aracınıza her yerden ulaşın. Cihazın içerisinde bulunan sensörler ile aracınızın bilgilerini alın, hataları takip edin, aracınızı kontrol edin, aracınızın konumunu alın, olası kaza durumunda haberdar olun. Mobil uygulama ile aracınıza anlık olarak erişim sağlayın. Bayinizin web paneli ile iletişimi sürdürün, kolaylıkla ve belirli bir düzene bağlı randevu alın, kampanyalardan haberdar olun.

Marine Mobility; yatlar, tekneler için denizlerdeki zorlu koşullara karşı geliştirdiğimiz bir sistemdir. Yat/tekne sahiplerine ne zaman, nerede olurlarsa olsunlar yatlarının/teknelerinin bilgilerine rahatlıkla ulaşabilme imkanı sunar.